Laurierkers – Een plant met geschiedenis

Laurierkers – Een plant met geschiedenis

logoMythologisch zou de griekse opppergod oppergod Zeus de priesteres Daphne veranderd hebben in een laurierstruik. Dit omdat Daphne wou ontkomen aan de zonnegod Apollo. Ons woord bacca-laureaat wat laurierbes betekend  verwijst tegenwoordig naar het behalen van een studie wat weer wijst naar de lauwerkransen die dichters en geleerden droegen waarin zij in het oude Griekenland door academies geëerd werden. In het oude Griekenland, waar de olympische spelen vandaan komen droegen ook de winnaars van de olympische spelen de laurierkrans. Het wordt aangenomen dat de Laurierkers oorspronkelijk uit Klein-Azië komt, van waaruit de Grieken hem meebrachten naar hun land. Van daaruit ging de Laurier naar Italië waar hij menig hoofd lauwerde bij de Romeinen als teken van overwinning. In Rome was de laurier overigens niet alleen een symbool voor overwinning maar ook 1 van goede bescherming tegen onweer en bliksem. Er wordt gezegd dat keizer Tiberius Iulius Nero hier zo in geloofde dat hij tijdens onweer een lauwerkrans op zijn hoofd deed en onder een bed ging schuilen. De Romeinse keizer die daarop volgde leefde in een periode dat de pest uitbrak en reageerde daarop door naar Laurentium te vluchten. Dit om zijn gezondheid in stand te houden door alleen nog maar lucht in te ademen die was gezuiverd door laurierbomen. Romeinse legioensoldaten die veldslagen hadden gewonnen gebruikten laurierbladen ook om hun wapens schoon te maken als gebaar van boetedoening. Hoewel de Laurier in heel Italië werd gezien als beschermer en gelukbrenger bestond er ook een bijgeloof voor de rampen die zouden gebeuren als deze bomen doodgingen. Dit bijgeloof verdween niet gelijk met het Romeinse rijk. Zo bijvoorbeeld Padua waar in 1629, nadat alle Laurierbomen in de stad ziek waren geworden en waren gestorven, de pest uitbrak. Hoewel de Laurier, velen eeuwen later, buiten Italië niet meer echt gezien werd als beschermer of gelukbrenger werd het wel gebruikt voor zijn medicinale werkingen. Bijvoorbeeld in 1526 in Engeland waar een encyclopedie werd uitgegeven waarin werd beschreven dat een zalf bestaande uit honing en verpulverde lauriersbessen zou helpen tegen slechte kleur van gelaat en “tegen een soort rode dingetjes, die zich voordoen op het gelaat van jonge lieden”. Nu, weer een aantal eeuwen later, wordt de laurier wel nog geassocieerd met de Romeinen en hun laurierkrans maar vooral gebruikt om in de tuin te zetten of om bijvoorbeeld, in de vorm van laurierhaag, gebruikt om een tuin mee af te scheiden. Hoe dan ook is de laurier één der oudst gekende gewassen met een unieke en mooie geschiedenis.69_1

Reageren is niet mogelijk.